České státní symboly

vlajka.gni.czČlánky → Ústava ČR

Přidáno: 12. 01. 2007 | Trvalý odkaz | Komentáře


Ústava České republiky je bezesporu nejdůležitějším dokumentem ve státě. Dělí se do hlav a každý by měl znát alespoň to základní, co obsahuje. Znění nynější ústavy pochází z roku 1992, poté byla následně několikrát měněna a upravována, k poslední úpravě došlo v roce 2002. Krátce, výstižně a pěkně pojednává o ústavě v úvodu svého článku i právník Josef Barák z webu pravniradce.ihned.cz:

Slovo "řád" je třeba podtrhnout, protože Ústava je skutečně řád - stanoví základní pravidla existence a uspořádání společnosti, základní pravidla politických vztahů i ekonomického života společnosti, vymezuje základní mocenské instituce a vztahy mezi nimi a zahrnuje i základní lidská a občanská práva.
Demokratická ústava založená na principu dělby moci představuje i složité a citlivé předivo mocenských vztahů tří klasických mocí, jichž rovnovážné vybalancování má základní význam pro fungování státu, jeho stabilitu a v neposlední řadě i pro jeho mezinárodní postavení. ....

Nyní vám přinášíme slavnostní úvodní část Ústavy ČR - preambuli.

"My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky."

Hlavy ústavy:

/Odkaz na stránky vlast.ic.cz/

Ústavu v plném znění najdete např. na stránkáchwww.hrad.cz, www.sagit.cz apod.


Sdílet: (otevření do nového okna)

Facebook Google +

Přidat komentář

Přezdívka/jméno: (nutno vyplnit)Váš email: (nutno vyplnit)Zpráva: (nutno vyplnit)Pro kontrolu vypočtěte: 30 - 10 =


Uložené komentáře

K tomuto článku nebyly do této chvíle přidané žádné komentáře. Buďte prvními, co článek okomentují...